ورود سامانه بارشی به کشور/آسمان ۲۰ استان بارانی می شود


روز جمعه از سمت غرب سامانه بارشی جدیدی وارد کشور شده و ۲۰ استان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
  تصویر ثبت شده توسط دوربین وان پلاس ۸ تی عملکرد خوب آن را در نور کم نشان می‌دهد

سمیرا خبازآبان ۲۹, ۱۳۹۹


پست من را ارزیابی کنید:

0 / 5. 0


منبع