آبشار تزرج

۲۰ فروردین ۱۳۹۶
جاذبه های هرمزگان به دلایل مختلف شاید دوری از مرکز یا بی توجهی مسئولین بسیار غریب و مورد بی مهری قرار گرفته اند

چشمه سبز پوشان

۲۰ فروردین ۱۳۹۶
چشمه سبز پوشان در 25 کیلومتری جنوب شهرستان حاجی آباد و در وسط روستای «برغنی» واقع شده است. این چشمه در 25 کیلومتری جنوب شهرستان حاجی آباد و در وسط روستای «برغنی» واقع شده است و در مسیر آبشار «تزرج» و در بالای تپه «کنار چشمه» بقعه امامزاده را زینت داده است . جاذبه های هرمزگان به دلایل مختلف شاید ...

باغ فتح آباد

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

آبشار ملاندر

۱۹ فروردین ۱۳۹۶
آبشارهای شهرستان پاوە

فرش زمرّدین بهاری

۱۱ فروردین ۱۳۹۶
ارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان