شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

تاريخچه و ساختار شركت ملي صنايع پتروشيمي

ايجاد صنعت پتروشيمي در ايران قدمتي ۵۰ ساله دارد و به دهه ۱۳۳۰ شمسي بر مي‏گردد. در اواخر اين دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشيمي در كشور، بنگاه شيميائي كشور را تأسيس نمود و شركت مزبور در سال ۱۳۳۷ طرح احداث كارخانه كود شيميائي مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. ليكن از آنجا كه رشد اين صنعت نيازمند فعاليتهاي تخصصي گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودي ضرورت ايجاد سازماني براي توسعه و هدايت صنعت پتروشيمي مشهود گرديد و به همين سبب در سال ۱۳۴۲ شركت ملي صنايع پتروشيمي با مالكيت دولت و تحت پوشش شركت ملي نفت ايران تأسيس گرديد و كليه فعاليتهاي مرتبط با ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي در اين شركت متمركز گرديد.

روند توسعه و تحول صنعت پتروشيمي
روند توسعه و تحول صنعت پتروشیمی در ایران پنج مرحله مشخص را در بر می گیرد:

۱) مرحله پيدايش: این مرحله با تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۲ و با احداث واحد تولید کود شیمیایی شیراز در سال ۱۳۴۳ آغاز گردید.

۲) مرحله گسترش اوليه: با ایجاد مجتمع هاي پتروشيمي رازي، آبادان، پازارگاد، كربن اهواز (ايران)، خارك ، فارابي ، بندرامام و طرحهاي توسعه پتروشيمي شيراز آغاز گردید. ( دوره سال های ۵۶-۱۳۵۲، ۵۱-۱۳۴۷، ۴۶- ۱۳۴۳)

۳) مرحله ركود: به علت مسائل ناشی از جنگ تحمیلی، تولید به حداقل رسید و عملیات تکمیل احداث پتروشيمي بندرامام نیز متوقف شد ولی تکمیل طرح های نیمه تمام از جمله طرح گسترش شیراز ادامه داشت.

۴) مرحله تجديد حيات و بازسازي: اجرای طرح های برنامه پنجساله اول و دوم توسعه (پتروشیمی اصفهان، اراک و تکمیل مجنمع های بندرامام و …) باعث شد که تولید در سال پایانی برنامه دوم به ۱۲ میلیون تن برسد.

۵) مرحله جهش و تثبيت: در این دوره (برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه) پتروشیمی به سمت استقرار در کلاس جهانی حرکت کرد. ویژگی های متمایز این دوره صرف نظر از جهش و فزونی تولید و ارزش تولیدات، ارتقاء جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات کالاهای غیر نفتی و در سهم اقتصاد ملی، ارتقاء نسبی جایگاه پتروشیمی ایران در منطقه و جهان و … می باشد.

شركت ملي صنايع پتروشيمي در طی مدت برنامه های توسعه ای، تمامي تلاش و همت خود را به كار بسته تا با دستيابي به موقعيت برتر و حداكثر استفاده از مزيتهاي نسبي كشور حضوري موثرتر، در منطقه و جهان بدست آورد. نماد چنين حضوري، تغييرات شاخص ها و متغيرهاي اقتصادي بنگاه، چون توليد، صادرات، سرمايه گذاري، ارزش افزوده و سهم در توليد ملي، مشاركتهاي منطقه اي و گستردگي بازارهاي هدفصادراتي است. به طوری که میزان ظرفیت اسمی و تولید در پایان سال ۱۳۹۲ به ترتیب به ۶۰ و ۴۱ میلیون تن بالغ گردید و سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی به ۵/۳۱ درصد و صادرات محصولات صنعتی به ۴/۳۹ درصد رسید که بیانگر جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور است.

هدف بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشيمي

برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم

هدف بنیادی: تعریف مفاهیم

۱. برنامه ریزی کلان:
–        تدوین استراتژی و توسعه نقشه راه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور با توجه به امکانات و توانایی های کشور و تحولات محیط ملی و جهانی صنعت
–        نقشه راه، راهنمای سرمایه گذاران خصوصی خواهد بود.

۲. سیاست گذاری:
–        تدوین و پیشنهاد سیاست هایی که شرکت، دولت، و مجلس در جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران خصوصی برای تحقق اهداف و برنامه های کلان صنعت تصویب و اعمال کنند.
–        از آنجا که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی عموماً به صورت دستوری نبوده و توسط بخش خصوصی انجام می شود، سیاست های تدوین شده مشوق هایی ایجاد می کند که بر اساس منافع ملی و اقتصادی از نظر محل استقرار و نوع صنایع بخش خصوصی در جهت نقشه راه تدوین شده حرکت کند.

۳. تنظیم گری:
–        برای حفظ منافع عمومی شامل منافع ملی و کل صنعت پتروشیمی و در راستای جلوگیری از انحصار و ایجاد محیط رقابتی، استانداردهایی برای صنعت تدوین و بر رعایت آنها نظارت می شود.
–        استانداردها ناظر بر مواردی نظیر کنترل هزینه های خارجی(externality) در حوزه های
محیط زیست، ایمنی، و سلامت محیط کار، شفافیت و صحت اطلاعات ارائه شده به مشتریان و  رعایت حقوق آنها، حداقل مشخصات فنی محصولات مختلف می باشد.

۴. بستر سازی:
–        شامل برنامه ریزی و زمینه سازی ایجاد زیر ساخت های فیزیکی و آموزشی لازم نظیر
زیرساخت های حمل و نقل، انرژی، آب، و آموزشی برای احداث و توسعه صنعت پتروشیمی است.
–        در ایجاد زیر ساخت های فیزیکی در درجه اول شرکت سیاست ها و مشوق های لازم را برای ایجاد این زیر ساخت ها توسط بخش غیر دولتی تدوین می کند.  در شرایطی که بخش
غیر دولتی نسبت به ایجاد زیر ساخت ها اقدام نکند شرکت با مشارکت بخش غیر دولتی و یا  مستقلاً نسبت به ایجاد زیر ساخت ها اقدام و سپس بهره برداری از آنها را به بخش غیر دولتی واگذار می کند.

۵. پشتیبانی:
–        بررسی موانع و مشکلات قانونی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تلاش در راستای رفع آنها
–        بررسی تنگناها و نارسایی های واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف نظیر توسعه، بهره برداری از ظرفیت های تولیدی، مالی، منابع انسانی، بازار یابی و فروش، و تکنولوژی و تلاش در جهت کمک های سیاسی و اداری در رفع آنها

ارزش های بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خلق ارزش، پاسخگویی، تعهد به توسعه پایدار

تعریف مفاهیم ارزش های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 • خلق ارزش:
  –این ارزش به مفهوم ارزش گذاری بر فعالیت ها و اقداماتی است که در جهت هدف بنیادی شرکت ارزش افزوده ایجاد می کند.
  –        انجام فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد نکنند ارزش تلقی نمی شوند.
 • پاسخگویی:
  –پاسخگویی به ذینفعان و در رابطه با اقداماتی که انجام می گیرد ارزش است و خلاف آن ضد ارزش.
 • تعهد به توسعه پایدار:
  –تعهد به توسعه پایدار صنعت از جهات مختلف نظیر حفظ محیط زیست، سلامت جامعه، استفاده بهینه از منابع تجدید ناپذیر، و رشد توانایی های داخلی کشور برای رشد درون زای و پایدار صنعت یکی از ارزش های شرکت است.

بیانیه ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشيمي

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان توسعه ای، با اتکا به بیش از نیم قرن تجربه کارآمد و بهره مندی از سرمایه های انسانی و فکری خود با رویکرد کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، تنظیم گری، بسترسازی، تسهیل گری و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی می پردازد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی نسبت به صیانت از محیط زیست و منابع ملی، ارج نهادن به ارزش آفرینی، پاسخگویی و رعایت حقوق ذی نفعان در پیشرفت اقتصادی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم نقشی کلیدی ایفا می نماید.

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشيمي

کارآمدترین سازمان توسعه ای در حوزه پتروشیمی در منطقه غرب آسیا

 

وب سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

 
توسط: مدیر سایت

مدیر سایت نوشته شده 55 نوشته در : شهر لوگو