توضیحات بازی: در این بازی گلوله های همرنگ را به سمت هم پرتاب کنید تا جایی که گلوله ای در صفحه باقی نماند و در اینصورت به مرحله بعدی می​روید. نحوه ورود به بازی: صبر کنید تا بازی لود شود وقتی بازی لود شد بروی START کلیک کنید و از بازی لذت ببرید . دستورالعمل بازی: با استفاده از کلیک چپ ماوس گلوله ها را پرتاب کنید.