سلام به همگی تو ایران دیگه فوق لیسانس پر شده خودمم بیخود خوندم هیچی به هیچی احساس میکنم به درد نخورم