بابایه کم اعتماد به نفس داشته باشید
بهاین فکرکنید که خودتون شهر رویایی تون روبسازید نه اینکه منتظر این باشید بقیه بسازن بدن دست ما
بچه ژاپنی اولین جمله ای که یاد میگیره من میتوانم بخوانم بچه ایرانی بابا آب داد بابا نان داد
معلم های ژاپنی به بچه هاروز اول مدرسه میگن بچه شما خا سرمایه کشور ماهستید امید آینده اید معلم ایرانی میگه بچه های عزیز کشور ما کشوری ثروتمندوسرشار از منابع غنی اجمله نفت وطلا مس وآهن وفلانو فلان هست کلا تمام نشدنی
این طوری ازهمون اول مارو تنبل بار میارن به نظرم این جور معلم ها ازطرف غرب یهود هرچی که اسمش رو میگذاری اومدن تا ازبچه گی روحیه مارو ضعیف کنن مابایستی خودمون به فکر شهر وکشوری بهتر باشیم این حکومت داران امروزی به جای اینکه به نفع مردم کار کنن بیشتر به سمت چیز هایی میرن که بشتربه ضررمردم تموم میشه به نظرمن که این ها از طرف غرب اومدن در کشورمون پست ومقام گرفتن تامارو به چیز های علکی مشغول کنن تا عقب مانده بمونیم بایستی حواسمون رو کاملا جمع کنیم که امروزه فرست جبران اشتباه وجود نداره