سلام.
در پاسخ به شما باید بگم که دیگه تو این دوره وقتی یه پسر بره سر کار دنبال یه دختری میگرده که اونم شاغل باشه!!!!دیگه اون دوره گذشت که یه مرد شاغل با یه دختر بیکار ازدواج میکرد.شرایط جامعه طوری شده که دیگه هر دو باید کار کنن.چون با یه حقوق خرج زندگی درنمیاد!!
امیدوارم که هممون بریم سر کار و یه روزی بیاد که هیچ بیکار تحصیل کرده ای وجود نداشته باشه…