مشخصات فنی ماشین پوتین نشان دهنده مقاومت این خودرو در برابر حملات بالستیک است. در فیلم زیر می توانید تست انفجار و تیراندازی ماشین پوتین را مشاهده کنید.
برخی خردسالان ترسی از مار ندارند و به راحتی با مارها بازی می کنند.
نفرات دوم به این فکر می کنند که اگر اندکی بهتر کار کرده بودند، مدال طلا را از آن خود می کردند و نفرات سوم به این فکر می کند که ممکن بود اصلا روی سکو قرار نگیرند و این همان چیزی است که نفر سوم را خوشحال تر از نفر دوم می کند.