بی تحرکی
عصبی بودن
بدبینی به مسائل زندگی
بی توجه ای به چكاپ دوره ای
نداشتن بهداشت دهان و دندان
كم خوابی
مصرف دخانیات

نوشته اگر اینها رعایت نشود به قلب آسیب میزند اولین بار در مجله اینترنتی زردآلو پدیدار شد.

مطالعه کامل مطلب در منبع اصلی

مطلالب مرتبط با موضوع

دیدگاه هاComments are closed.