فاز دوم توسعه عمرانی مرکز درمانی خلیج فارس قشم کلید خورد


قشم- با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم فاز دوم توسعه عمرانی مرکز درمانی خلیج فارس قشم کلید خورد.
  شرکت IonQ خبر از ساخت قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان داد

آبان ۲۹, ۱۳۹۹


پست من را ارزیابی کنید:

0 / 5. 0


منبع